تیم دانا مارکتینگ

کیفیت خدمات در آژانس دیجیتال مارکتینگ دانا وابسته به همکاری با افراد متبحر و کار بلد تیم داناست. همواره می‌کوشیم تا با بهترین ها در دانا همکاری کنیم.

علی یراقی

علی یراقی

SEO Manager
ابوالفضل نیرپور

ابوالفضل نیرپور

Social Manager
آناهید اعظمی فر

آناهید اعظمی فر

SEO Manager
رضا نصری

رضا نصری

Web Design
حمید رضا اسدی

حمید رضا اسدی

Seller Manager
علی مرادمند

علی مرادمند

Web Design