آناهید اعظمی فر

سئو مستر

i copy

اطلاعات عمومی:

user copy

درباره من:

skill

خلاصه مهارت ها:

  مهارت برنامه نویسی
  • سئو مستر
  • مسئول سئو
  • مدیر محتوا
  • مسئول تحلیل رقبا
  • کارشناس آمار
processing copy

تجربه کاری:

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر مستربلیط

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر ایرانگرد

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر رادار۳۶۱

    دی ۱۴۰۰ – اسفند ۱۴۰۱

  سئو مستر سلوا

    اردیبهشت ۱۳۹۶ – فروردین ۱۳۹۸

  مدیر محتوا جااینجاس

    آذر ۱۳۹۴ – فروردین ۱۳۹۶

  مسئول تحلیل رقبا رزرواسیون مهر

    مهر ۱۳۹۳ – بهمن ۱۳۹۴

  مسئول سئو نوآوران کسب و کار شریف

    مهر ۱۳۹۲ – آذر ۱۳۹۴

  کارشناس آمار شرکت آمار گستر افق

اطلاعات عمومی:

درباره من:

خلاصه مهارت ها:

  مهارت برنامه نویسی
  • سئو مستر
  • مسئول سئو
  • مدیر محتوا
  • مسئول تحلیل رقبا
  • کارشناس آمار

تجربه کاری:

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر مستربلیط

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر ایرانگرد

    فروردین ۱۳۹۰ تا کنون

  سئو مستر رادار۳۶۱

    دی ۱۴۰۰ – اسفند ۱۴۰۱

  سئو مستر سلوا

    اردیبهشت ۱۳۹۶ – فروردین ۱۳۹۸

  مدیر محتوا جااینجاس

    آذر ۱۳۹۴ – فروردین ۱۳۹۶

  مسئول تحلیل رقبا رزرواسیون مهر

    مهر ۱۳۹۳ – بهمن ۱۳۹۴

  مسئول سئو نوآوران کسب و کار شریف

    مهر ۱۳۹۲ – آذر ۱۳۹۴

  کارشناس آمار شرکت آمار گستر افق