i copy

اطلاعات عمومی:

من در دهم تیر ماه سال ۶۵ در اصفهان بدنیا آمدم و تا امروز هم در همان شهر زندگی می کنم،در کودکی خیلی گوشه گیر و خجالتی بودم و بندرت با هم سن هایم همبازی و همکلام می شدم و معمولا در دنیای تخیلی خودم زندگی می کردم،ولی با گذر زمان هرچه بزرگ تر شدم اجتماعی تر شدم و توانستم دوست های خوبی پیدا کنم که تا امروز همیشه درکنارم بوده اند.

user copy

درباره من:

از همان نوجوانی علاقه زیاد من به کامپیوتر شروع شد،با اینکه در خانه کامپیوتر نداشتیم،من اطلاعات زیادی از کامپیوتر ها جمع آوری کرده بودم و همین موضوع،باعث شد تا در دانشگاه در همین رشته تحصیل کنم و سال های زیادی است روز ها و ساعت هایم را با کامپیوترها میگذرانم.

skill

خلاصه مهارت ها:

  مهارت برنامه نویسی

 • Delphi
 • Asp.net Core
 • Java Android Studio
 • PHP

  مهارت طراحی سایت

 • html
 • css
 • javascript
 • bootstrap
 • less

  مهارت پایگاه داده

 • SQLserver
 • My SQL
 • SQLite

  مهارت دیجیتال مارکتینگ

 • برنامه بازاریابی
 • استراتژی محتوا
 • تولید محتوا
 • سئو
 • سوشال مدیا
 • تبلیغات آنلاین
processing copy

تجربه کاری:

    ۱۳۸۲-۱۳۸۵

  مدیر IT انجمن مددکاری امام زمان

    ۱۳۸۵-۱۳۸۸

  مدیر IT دارالقرآن الکریم اصفهان

    ۱۳۸۵

  تاسیس گروه نرم افزاری ایران مهر

    ۱۳۹۰-۱۳۹۱

  مدیر IT مهدیه اصفهان

    ۱۳۹۴

  تاسیس شرکت فناوران هوشمند میرداماد(فهم)

    ۱۳۹۵

  تاسیس مجله موفقیت تو می توانی

    ۱۳۹۹-تاکنون

  مدیر عامل شرکت فناوران هوشمند میرداماد

    ۱۳۹۹

  تاسیس آژانس دیجیتال مارکتینگ دانا

    ۱۴۰۰

  مدیر فنی استارتاپ رفاهی تیکت

اطلاعات عمومی:

من در دهم تیر ماه سال ۶۵ در اصفهان بدنیا آمدم و تا امروز هم در همان شهر زندگی می کنم،در کودکی خیلی گوشه گیر و خجالتی بودم و بندرت با هم سن هایم همبازی و همکلام می شدم و معمولا در دنیای تخیلی خودم زندگی می کردم،ولی با گذر زمان هرچه بزرگ تر شدم اجتماعی تر شدم و توانستم دوست های خوبی پیدا کنم که تا امروز همیشه درکنارم بوده اند.

درباره من:

از همان نوجوانی علاقه زیاد من به کامپیوتر شروع شد،با اینکه در خانه کامپیوتر نداشتیم،من اطلاعات زیادی از کامپیوتر ها جمع آوری کرده بودم و همین موضوع،باعث شد تا در دانشگاه در همین رشته تحصیل کنم و سال های زیادی است روز ها و ساعت هایم را با کامپیوترها میگذرانم.

خلاصه مهارت ها:

  مهارت برنامه نویسی

 • Delphi
 • Asp.net Core
 • Java Android Studio
 • PHP

  مهارت طراحی سایت

 • html
 • css
 • javascript
 • bootstrap
 • less

  مهارت دیجیتال مارکتینگ

 • برنامه بازاریابی
 • استراتژی محتوا
 • تولید محتوا
 • سئو
 • سوشال مدیا
 • تبلیغات آنلاین

  مهارت پایگاه داده

 • SQLserver
 • My SQL
 • SQLite

تجربه کاری:

    ۱۳۸۲-۱۳۸۵

  مدیر IT انجمن مددکاری امام زمان

    ۱۳۸۵-۱۳۸۸

  مدیر IT دارالقرآن الکریم اصفهان

    ۱۳۸۵

  تاسیس گروه نرم افزاری ایران مهر

    ۱۳۹۰-۱۳۹۱

  مدیر IT مهدیه اصفهان

    ۱۳۹۴

  تاسیس شرکت فناوران هوشمند میرداماد(فهم)

    ۱۳۹۵

  تاسیس مجله موفقیت تو می توانی

    ۱۳۹۹-تاکنون

  مدیر عامل شرکت فناوران هوشمند میرداماد

    ۱۳۹۹

  تاسیس آژانس دیجیتال مارکتینگ دانا

    ۱۴۰۰

  مدیر فنی استارتاپ رفاهی تیکت